head-bannongkranak-min-1
วันที่ 5 ธันวาคม 2021 3:07 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองขนาก
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
หน้าหลัก » นานาสาระ » ยาเสพติด สาเหตุของการติดยาและวิธีในการป้องกันตนเอง

ยาเสพติด สาเหตุของการติดยาและวิธีในการป้องกันตนเอง

อัพเดทวันที่ 21 ตุลาคม 2021

ยาเสพติด ในปัจจุบันฝิ่นทำโดยการทำให้แห้งจากแคปซูล ในงาดำหรือพืชตระกูลป๊อปปี้ซึ่งถูกตัดและคายออก มันประกอบด้วยมอร์ฟีน โคเดอีน เอทิลมอร์ฟีน เฮโรอีน และอัลคาลอยด์อื่นๆ ที่มีผลคล้ายคลึงกัน ระบบประสาทส่วนกลางได้รับการยืนยันในปี 2516 คือตัวรับฝิ่นในระบบและสามารถผลิตสารคล้ายมอร์ฟีนในร่างกายได้ยาเสพติด

การใช้พิษชนิดนี้เป็นเวลานานจะทำให้เกิดกลไกที่ร้ายแรงขึ้นจากเดิม เพราะพิษจะเข้าไปจับตัวรับ และยับยั้งการสังเคราะห์มอร์ฟีนภายในร่างกาย เนื่องจากสารมีความคล้ายคลึงกัน เมื่อหยุดยามีแนวโน้มจะขาดเอ็นดอร์ฟิน อาการทั่วไป ได้แก่ น้ำมูกไหล อาการเบื่ออาหาร จาม อาเจียน คลื่นไส้ อาการติดยาสามารถวินิจฉัยได้อย่างไร อาการหลักได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก เหงื่อออก

ท่อไตและท่อน้ำดีกล้ามเนื้อกระตุกอาจเกิดขึ้นในปริมาณที่ปกติ อาจมีอาการปากแห้ง หัวใจเต้นช้า ใจสั่นและรูม่านตาหดเล็กลง ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ความดันโลหิตต่ำ โรคหัวใจล้มเหลวอาการโคม่าในระหว่างพิษเฉียบพลัน หายใจลำบาก รูม่านตาลดลงอย่างรุนแรง ความดันโลหิตลดลง อาการตัวเขียว อุณหภูมิร่างกายลดลงผิวหนังชื้น ในกรณีรุนแรงเสียชีวิตจากอัมพาตทางเดินหายใจ

รายการตรวจสอบการติดยามีอะไรบ้าง สามารถตรวจสอบได้ดังนี้เช่น กิจวัตรปัสสาวะ การตรวจสอบเฮโรอีนในปัสสาวะ การทดสอบนาโลโซน ควรทำการทดสอบอะไรสำหรับการติดยา เนื่องจากผลยาแก้ปวดของพิษกลุ่มนี้ เกี่ยวข้องกับตัวรับ โอปิออยด์ มันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ที่เกิดจากความเจ็บปวดนั้นสัมพันธ์กับระบบลิมบิก

ความรู้สึกสบายคล้ายกับว่าในสถานที่ มันจะเกี่ยวข้องกับการผูกพันของโอปิออยด์ ผู้รับนอกจากนี้ยังสงบระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้สามารถยับยั้งการหายใจระงับอาการไอและอาเจียน สามารถทำการกระตุ้นระบบรับกลิ่น อาการอาเจียนที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูก นอกจากนี้ยังสามารถหดตัวกล้ามเนื้อเรียบของทางเดินน้ำดีและกล้ามเนื้อหูรูด เพราะจะเพิ่มความดันของทางเดินน้ำดี

ช่วยปรับปรุงความตึงของกล้ามเนื้อเรียบของท่อไต การหดตัวของกล้ามเนื้อหูรูดของกระเพาะปัสสาวะ อาจทำให้ปัสสาวะลำบาก การหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลม มีผลยับยั้งการระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดอัตราที่ช้าลงหัวใจมีพยาธิสภาพความดันโลหิตต่ำ การเคลื่อนไหวของลำไส้ช้าลงและอาการท้องผูก

การติดยาทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง โรคอะไรที่อาจซับซ้อนจากการติดยา เนื่องจากร่างกายติดยาเสพติด มันจะปิดการใช้งานจะรู้สึกไม่สบาย ทำให้หาว น้ำตาไหล น้ำมูกไหล เหงื่อออกตอนเย็นพร้อมกับร่างกายอ่อนแอ อยากจะนอนอยู่บนเตียง อยากอาหารแต่ก็มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เพราะยาเสพติดมีผลยับยั้งการเปลี่ยนระบบประสาท

นอกจากนี้แล้วยังสามารถขยายไปยังการเต้นของหัวใจ ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้น กล้ามเนื้อสั่นและชักอย่างรุนแรง ในกรณีที่รุนแรง ทำให้เกิดอาการเพ้อ การคายน้ำอิเล็กไม่สมดุลและรุนแรงเกิดขึ้น ในทางจิตวิทยา คนติดยาจะเสพยาเป็นระยะๆ ความต้องการนี้มากขึ้น เมื่อพวกเขาเลิกเสพยาแล้ว ก็สามารถสร้างอาการที่เรียกว่า เลิกยาได้

สามารถป้องกันการติดยาได้อย่างไรเมื่อติด ยาเสพติด ห้ามมิให้ใช้ยาพิษประเภทนี้โดยเด็ดขาด ควรปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาด ควรทำลายยาเสพติด ตัดแหล่งที่มาของยา บังคับใช้การบำบัดยาเสพติดสำหรับผู้ใช้ยา รวมถึงการใช้ยาเพื่อทำลาย การพึ่งพาอาศัยกันทางสรีรวิทยาและการใช้ระบบการลดความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์

การแก้ไขทางจิตวิทยาเช่น กฎหมายและการบำบัด เพื่อทำลายการพึ่งพาทางจิตใจของพวกเขา อย่างน้อย 3 เดือนของการแยกทางสังคมอย่างสมบูรณ์จะต้องได้รับการเน้น ในปัจจุบันแผนการรักษายาในอุดมคติคือ การใช้สารทดแทนฝิ่นภายใน 1 สัปดาห์ เช่นบูพรีนอร์ฟีน เมทาโดน ไฮโดรคลอไรด์เป็นต้น หากปริมาณลดลงแล้วจึงใช้นัลเทรกโซนเป็นเวลาหลายเดือน

ในเวลานี้ ไม่รู้สึกมีอาการกำเริบอีกเลย แม้จะกินยา ก็มีรสชาติเหมือนขี้ผึ้งเคี้ยวหนึบ และไม่มีความสุขในการเสพ ต่อมาจะสามารถดำเนินกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมวัฒนธรรม และการกีฬาที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและจิตใจ สามารถเปลี่ยนทัศนคติและวิถีชีวิตของชีวิตได้อย่างสมบูรณ์พร้อมๆ กัน การใช้การควบคุมการนอนหลับและอารมณ์อย่างเหมาะสม

การควบคุมยาเพื่อรวมผลการรักษา ข้อควรระวังก่อนการรักษาผู้ติดยา แหล่งที่มาของยาควรถูกตัดออกจากต้นเหตุ ยาควรถูกทำลาย ผู้ค้ายาเสพติดควรปราบปรามอย่างเด็ดขาด ห้ามใช้ยาในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเด็ดขาด การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาบังคับ ต้องเริ่มต้นจากทั้งด้านยาและด้านจิตใจ

ในด้านหนึ่ง การรักษาด้วยยาใช้เพื่อทำลายการพึ่งพาทางร่างกาย ในทางกลับกัน หลังจากเลิกเสพแล้ว ควรดำเนินกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมนันทนาการ และกีฬา ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกายและจิตใจ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติและวิถีชีวิตของชีวิตอย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน การใช้ยานอนหลับและอารมณ์ให้เหมาะสม รวมผลการรักษา สุดท้าย ควรตรวจสอบและป้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเดิมซ้ำ

 

 

บทควาทที่น่าสนใจ :  ทฤษฎี คาร์ลป๊อปเปอร์ปรัชญาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเชิงทฤษฎี

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4