head-bannongkranak-min-1
วันที่ 20 เมษายน 2024 12:00 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองขนาก
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ปิรัณญ์สิริ ปลิปลื้มโอฐ

รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ปิรัณญ์สิริ ปลิปลื้มโอฐ

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

รับตำแหน่ง ใหม่ทางโรงเรียนบ้านหนองขนากได้มีผู้อำนวยการเข้ามารับตำแหน่งใหม่ โดยท่านชื่อว่า ดร.ปิรัณญ์สิริ ปลิปลื้มโอฐ ทางโรงเรียนคุณครูและนักเรียนได้มีความปลื้มปิติยินดีที่ท่านได้เข้ามารับตำแหน่งให้ในโรงเรียน

รับตำแหน่ง

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4