head-bannongkranak-min-1
วันที่ 20 เมษายน 2024 11:32 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองขนาก
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » วันไหว้ครู กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกนึกถึงพระคุณของคุณครู

วันไหว้ครู กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกนึกถึงพระคุณของคุณครู

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

วันไหว้ครู  ทางโรงเรียนบ้านหนองขนากได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนระลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ในวันที่30 กรกฏาคม 2563 และกิจกรรมนี้ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นทุกปี

วันไหว้ครู วันไหว้ครู วันไหว้ครู

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4