head-bannongkranak-min-1
วันที่ 20 เมษายน 2024 12:10 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองขนาก
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เยาวชน วัยห่างไกลยาเสพติดเป็นกิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนาก

เยาวชน วัยห่างไกลยาเสพติดเป็นกิจกรรมของโรงเรียนบ้านหนาก

อัพเดทวันที่ 9 พฤศจิกายน 2020

เยาวชน วัยห่างไกลยาเสพติด จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขนากได้ห่างไกลยาเสพติดและกิจกรรมเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติดนี้จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึงทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณทางองค์กรเป็นอย่างสูง

เยาวชน เยาวชน อบรม Youth
ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4