head-bannongkranak-min-1
วันที่ 23 มิถุนายน 2024 11:36 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองขนาก
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
หน้าหลัก » นานาสาระ » ความรู้ อธิบายกระบวนการความรู้และปัญหาความรู้ทางญาณวิทยา

ความรู้ อธิบายกระบวนการความรู้และปัญหาความรู้ทางญาณวิทยา

อัพเดทวันที่ 22 พฤศจิกายน 2022

ความรู้ ประสาทวิทยาเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุด ของปรัชญาที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลก ในกระบวนการ ความรู้ ของเขา ความจำเพาะและความคิดริเริ่ม ของกระบวนการนี้ในการแพทย์นั้นถูกกำหนดโดย ประการแรกโดยข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุคือบุคคลกิจกรรมสำคัญทางพยาธิวิทยาของเขา คนป่วยปรากฏตัวต่อหน้าแพทย์ไม่เพียงแต่ในฐานะวัตถุแต่ยังเป็นเรื่องด้วย ทั้งในชีวิตปกติและในสถานการณ์ ทางพยาธิวิทยาของบุคคล

กฎการเคลื่อนที่ของสสารที่ทราบทั้งหมด แสดงออกมาในรูปแบบย่อยที่ซับซ้อนมาก ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมอย่างเป็นธรรมชาติ ในการเชื่อมต่อกับสิ่งนี้มันมีความชัดเจนมากหรือน้อย ในความคิดริเริ่มของความรู้ความเข้าใจกิจกรรมของแพทย์ ความจำเพาะของความคิดของเขา ตอนนี้เมื่อความคิดทางการแพทย์พัฒนา บนพื้นฐานของความซับซ้อนของสาขาวิชาการแพทย์และชีววิทยา การเลือกอย่างน้อยหนึ่งในนั้น เป็นแหล่งสำหรับสร้างทฤษฎีการแพทย์

ซึ่งก็ถือว่ามีเหตุผลทางญาณวิทยา แนวทางญาณวิทยาในประเด็นใดๆ เป็นแนวทางจากมุมมองของข้อเท็จจริงที่ทราบ ทั้งหมดที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือปัญหานี้ ความสำคัญทางปรัชญาและระเบียบวิธีของญาณวิทยาในการแพทย์ ถูกกำหนดโดยข้อเท็จจริงที่ว่า เธอเป็นผู้เสนอหลักการสำคัญและรูปแบบทั่วไปที่สุด สำหรับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่ ที่กิจกรรมการรับรู้นี้เกิดขึ้น แต่จะผิดหากเชื่อว่ากิจกรรมความรู้ความเข้าใจ ของแพทย์ในรายละเอียด

ความรู้

รวมถึงความแตกต่างทั้งหมดนั้น เข้ากับโปรครัสทีนของกระบวนการรับรู้ทั่วไป ในทางกลับกัน เป็นไปไม่ได้ที่จะพูดเกินจริงถึงลักษณะเฉพาะ ของกิจกรรมทางการแพทย์ด้านความรู้ความเข้าใจ ความจำเพาะของแพทย์และเภสัชกร มิฉะนั้นจะเป็นเรื่องง่ายที่จะลดความจำเพาะทั้งหมดนี้ ให้อยู่ในระดับของสัญชาตญาณทางการแพทย์ที่ตีความในอุดมคติ ปัญหาความรู้ทางญาณวิทยา ในปัจจุบันความจริงของความรู้ความเข้าใจได้รับการศึกษา โดยปรัชญาของวิทยาศาสตร์

แต่ไม่เพียงเท่านั้นปัญหาของความรู้ความเข้าใจ ในฐานะแหล่งความรู้ของมนุษย์ศึกษาโดยความรู้ความเข้าใจ จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ วิธีการ ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยาแห่งความรู้ วิทยาศาสตร์ทั้งหมดเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนที่มีคุณค่าต่อความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้โดยพิจารณาจากแง่มุมของแต่ละคน โดยไม่ต้องพึ่งพาความสำเร็จของพวกเขา การศึกษาสาระสำคัญและความหมายของความรู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

รวมถึงประสบความสำเร็จนั้นเป็นไปไม่ได้ในหลักการ อย่างไรก็ตาม สาระสำคัญของความสัมพันธ์ทางปัญญาของมนุษย์กับโลกคือ หัวเรื่องความเข้าใจเชิงปรัชญา ปัญหาของความรู้ความเข้าใจคือ หนทางที่จะบรรลุความจริง อัตราส่วนของความรู้ ความรู้และประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์และนอกวิทยาศาสตร์ กล่าวคือประเด็นมากมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงทางปัญญา ได้รับการศึกษาโดยญาณวิทยา วินัยทางปรัชญา อันที่จริงการพัฒนาปรัชญาและระเบียบวิธีของทฤษฎี

ความรู้เริ่มต้นด้วยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยนักวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 17 ถึง 18 เอฟเบคอน เดส์การ์ต จีไลบนิซ เจล็อค ดีเบิร์กลีย์ ดีฮูมและไอกันต์ทำให้ปัญหาญาณวิทยาเป็นจิตวิญญาณ ของคำสอนเชิงปรัชญา เอฟเบคอนในปี 1561 ถึง 1626 เน้นประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสเป็นแหล่งความรู้ที่แท้จริง ความรู้ทางประสาท สัมผัส เริ่มถูกเรียกว่าประสบการณ์นิยม แต่ข้อโต้แย้งเชิงปรัชญาและระเบียบวิธีของเดส์การ์ตในปี 1596 ถึง 1650

ซึ่งเกี่ยวกับความรู้ได้สัมผัสกับศักยภาพของจิตใจมนุษย์ ความรู้ประเภทนี้เรียกว่าเหตุผลนิยม เดส์การ์ตกำหนดวิธีการตั้งคำถามและวิธีการสงสัย การวิเคราะห์เชิงปรัชญาและระเบียบวิธี ของความหมายของความรู้ในด้านต่างๆของโลกของธรรมชาติและสังคม มีความสำคัญต่อการพัฒนาภาคทฤษฎีทั้งหมดของวิทยาศาสตร์ใดๆรวมถึงการแพทย์ ในเวลาเดียวกัน มันก็จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ของความคิดเชิงปรัชญาด้วยตัวมันเองในฐานะที่เป็นรากฐาน

ระเบียบวิธีของทฤษฎีความรู้ทั่วไป ในปรัชญาสมัยใหม่ มีการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อน เกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้ ดังนั้น ป๊อปเปอร์ในปี 1902 ถึง 1994 เชื่อว่าแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะพยายามทุกวิถีทาง เพื่อค้นหาความจริงแต่เราเข้าใจว่าเราไม่สามารถแน่ใจได้อย่างสมบูรณ์ว่าเราได้พบแล้ว ในขณะเดียวกัน มนุษยชาติได้พัฒนาวิธีการที่จะเอาชนะ ความไม่แน่นอนดังกล่าว ได้เรียนรู้การเลือกทฤษฎีที่ดีที่สุดจาก 2 ทฤษฎีด้วยความแน่นอนในระดับหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้เรากำลังก้าวหน้า และเป็นความรู้ที่ว่าสำหรับพวกเราส่วนใหญ่ชดเชยการสูญเสียภาพลวงตาของความสิ้นสุด และความน่าเชื่อถือของการตัดสินของเรา คำถามที่สำคัญที่สุดในญาณวิทยาคือความรู้คืออะไร โครงสร้างคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร ความรู้ถือเป็นรูปแบบสูงสุดของการสะท้อนความเป็นจริงมาช้านาน และในทางกลับกันความรู้ก็เป็นคุณสมบัติพื้นฐานพิเศษของสสาร สำหรับปรัชญา ญาณวิทยา ปัญหานี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน

เนื่องจากวิธีการบางอย่าง สำหรับคำถามเกี่ยวกับสาระสำคัญของความรู้ความเข้าใจ ธรรมชาติของความสัมพันธ์กับการเป็นอยู่ ส่งผลต่อปัญหาเบื้องต้นของจิตสำนึกของมนุษย์ การคิด จิตสำนึกแยกแยะบุคคล ประการแรก ในฐานะความเป็นจริงของโลก ในฐานะที่เป็นพาหะวิธีพิเศษในการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงการจัดการด้วยสติไม่ใช่เพียงสะท้อนโลกในรูปแบบอุดมคติ แต่ยังสร้างความรู้เกี่ยวกับมัน และเปลี่ยนแปลงมันเอง

แนวคิดของสติและความรู้ความเข้าใจ มีรากฐานร่วมกันคือความรู้ อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ที่แสดงโดยคำเหล่านี้ ถึงแม้จะเชื่อมโยงถึงกันภายในก็ยังห่างไกล จากความเหมือนกันและยิ่งคลุมเครือ การรับรู้หมายถึงกระบวนการของการเคลื่อนไหว ของความคิดไปสู่ความรู้และจิตสำนึกเป็นสภาวะบางอย่างของชีวิตจิตใจ ของบุคคลซึ่งแสดงออกในประสบการณ์ส่วนตัว ของเหตุการณ์ในโลกภายนอกในชีวิตของเขา แนวคิดเชิงปรัชญาใดๆของจิตสำนึก

ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงเนื้อหาที่ได้รับ จากกระบวนการทำความเข้าใจวัตถุ ปรากฏการณ์และกระบวนการที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและสังคม สติคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ประสบการณ์และความเข้าใจในบางสิ่ง ในปรัชญามันเป็นวิถีของมนุษย์ สำหรับความรู้ความเข้าใจนั้นเป็นมาโดยตลอด และเป็นการกระทำทางจิตวิญญาณ ซึ่งมีบางสิ่งที่เข้าใจในรูปแบบของความรู้เกี่ยวกับมัน

 

 

 

 

บทความที่น่าสนใจ : การนอน การนำเสนอประเพณีการนอนที่น่าสนใจที่สุดจากทั่วโลก

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4